Meer dan 40 jaar dé schoonmaakspecialist!

Privacy Policy Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.

Privacyverklaring Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V.
24-5-2018

Via onze website, onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt worden persoonsgegevens verwerkt. Wij achten daarbij een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij, in onze rol van verwerker, alleen de persoonsgegevens verwerken voor het door de klant/opdrachtgever aangewezen doel en met de door klant gekozen middelen.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Welke gegevens heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. van mij?
Met het begrip persoonsgegeven wordt informatie bedoeld waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevensgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens zoals beschreven in het cookiebeleid

Waarom heeft Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. mijn gegevens nodig?
Wij verzamelen of gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij wij hiervoor op voorhand jouw toestemming hebben verkregen.

Gebruik van onze diensten
Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is het noodzakelijk dat je ons persoonsgegevens verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens dan voor de volgende doeleinden:
– Toezenden van offertes;
– Beantwoorden van vragen over onze diensten en producten;
– Facturering
– Het leveren van de navolgende diensten:

 • Schoonmaakdiensten
 • Vloeronderhoud
 • Glasbewassing
 • Cleanroomreiniging
 • Dieptereiniging

Deze persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om onze diensten te kunnen leveren en verzoeken af te handelen. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht van toepassing is.

Formulieren
De website bevat formulieren die je kunt gebruiken voor het aanvragen van een offerte of om met ons in contact te komen over verschillende onderwerpen.

De persoonsgegevens die je ons via deze formulieren verstrekt, bewaren wij zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van jouw verzoek.

Sollicitatieprocedure
Wij verzamelen en verwerken gegevens van sollicitanten ten behoeve van de sollicitatieprocedure rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV’s /via derden partijen/email.

Jouw persoonsgegevens worden dan uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd indien je helaas de baan niet hebt gekregen. Indien wij jouw toestemming hebben om de gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er wellicht in de toekomst nog passende functies vrij komen, zal deze termijn een jaar zijn.

Kan ik mijn toestemming intrekken?
Indien een verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan ben je gerechtigd deze te allen tijde in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Neem daarvoor contact met ons op via onderstaande gegevens.

Worden mijn gegevens aan derden verstrekt?
Wij maken alleen – indien noodzakelijk – gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, nemen wij altijd passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. Het verkopen van jouw persoonsgegevens gebeurt nooit.

Bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten maken wij gebruik van de navolgende derde partijen met wie wij mogelijk jouw persoonsgegevens delen:

 • Hosting partijen
 • Software leveranciers

Partijen gevestigd buiten de Europese Unie

 • Google
 • DoubleClick

Wettelijke verplichting

 • Politie bij een vermoeden van een misdrijf

Contactformulier
Met het contactformulier kan je ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en
naw-gegevens, dit doen wij op basis van jouw toestemming.

Zorgt Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. dat mijn gegevens beschermd zijn?
Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jou verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Deze maatregelen zijn onder andere, maar niet beperkt tot:

 • Balans zorgt dat haar netwerkverbindingen beveiligd zijn (SSL);
 • Personeel en derden zijn verplicht tot geheimhouding;
 • Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen;
 • Encryptie;
 • Back-ups;
 • Personeel wordt getraind rondom privacy;
 • Strikt wachtwoordbeleid;

Voor meer informatie over onze beveiliging kan je via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.

Maakt Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. gebruik van Cookies?
Voor alle informatie rondom het gebruik van Cookies verwijzen wij je naar onze cookie verklaring welke is opgenomen in onze privacyverklaring op onze website www.balansschoonmaak.nl.

Kan deze privacyverklaring gewijzigd worden?
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geldt deze verklaring ook voor websites waar ik via de website van Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. terecht  kom?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wat zijn mijn privacy rechten?
Je hebt de volgende privacy rechten:

 • Het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • Het recht om een gegevensexport op te vragen van jouw persoonsgegevens (die je zelf aan ons hebt verstrekt);
 • Het recht om correctie of aanvulling (in plaats van “beperking”?) van jouw persoonsgegevens te vragen (gemotiveerd);
 • Het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken (gemotiveerd).

Verzoek indienen

Een verzoek kan je indienen via de onderstaande gegevens.

Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren. Wij verzoeken je daarom om jouw identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. Zorg dat jouw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt en vermeld erbij dat het om een kopie gaat. Tevens dien je in jouw verzoek te vermelden op basis van welke grond je het verzoek indient.

Kan ik een klacht indienen?
Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Dan gaan wij hier graag met je over in gesprek. Op grond van de privacywetgeving hebt je ook het recht om een klacht over een onjuiste verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe kan ik Balans Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. bereiken?
Voor vragen of verzoeken over deze privacyverklaring of over jouw persoonsgegevens kan je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Balans Schoonmaak en Bedrijfsdiensten B.V.
Parelweg 11B, 1812 RS Alkmaar
Email: info@balansschoonmaak.nl
Telefoon: 072 – 540 00 66