Meer dan 40 jaar dé schoonmaakspecialist!

CO2 prestatieladder

Duurzaamheid is binnen Balans Schoonmaak een belangrijk onderwerp. Wij willen niet alleen ruimtes schoonmaken, maar ook een verschil maken op aarde. We werken hard om ervoor te zorgen dat onze dagelijkse activiteiten bijdragen aan een duurzamere wereld. Het is daaruit volgend een voor de hand liggende keuze dat wij ons laten certificeren voor de CO2 prestatieladder.

Zodoende hebben wij een CO2-footprint opgesteld over het jaar 2022. Dit wordt gebruikt als basisjaar gezien het om een initiële audit gaat. Voor het jaar 2022 heeft Balans Schoonmaak een totale uitstoot van 145,4 ton voor scope 1 en 2. Deze scopes dragen als volgt bij aan het totaal: de emissie voor scope 1 zakelijk verkeer bedragen 101 ton en de emissie voor scope 2 elektriciteit is 44,9 ton.

CO2-Voetafdruk en voortgang bij Balans Schoonmaak

Bij Balans Schoonmaak zijn we trots dat we in 2023 niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hebben bereikt.  Vanwege onze groei als organisatie is onze CO2 footprint over 2023 uitgekomen op 129 ton CO2, een stijging van 4 ton CO2 ten opzichte van 2022. Ook onze omzet is gegroeid dus ten opzichte van dit cijfer zien we een daling van 8,8% CO2, in lijn met onze doelstelling.  

Onze uitstootverdeling over 2023:

  • Scope 1 (wagenpark): 103 ton CO2 (daling van 10%)
  • Scope 2 & zakelijke reizen: 26 ton CO2
    • Scope 2: 18,2 ton CO2 (daling van 5,9%)
    • Zakelijke reizen: 8 ton CO2 (daling van 3,3%)

Gezien de ontwikkelingen en groei als organisatie hebben we gekozen om ons basisjaar te wijzigen van 2022 naar 2023. Dit maakt het logischer om de voortgang de komende jaar correct en juist bij te houden met meer vergelijkbaarheid.  Daarnaast hebben we woon-werk verkeer uit de footprint gehaald voor beide jaren om het enkel privé woon-werk betrof en geen werk-werk. Deze categorie wordt dit jaar wel in onze scope 3 meegenomen. 

We hebben onze reductiedoelstellingen voor 2027 gezet op:

  • Scope 1: Reductie van 33%
  • Scope 2: Reductie van 50%
  • Zakelijke reizen: Reductie van 5%

Een belangrijke maatregel is de verplichte overstap naar HVO diesel voor ons wagenpark. HVO diesel is een duurzaam alternatief dat de CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. Daarnaast streven we naar groene stroom voor al onze kantoren en het zo veel als mogelijk elektrificeren van ons wagenpark.