Meer dan 40 jaar dé schoonmaakspecialist!

CO2 prestatieladder

Duurzaamheid is binnen Balans Schoonmaak een belangrijk onderwerp. Wij willen niet alleen ruimtes schoonmaken, maar ook een verschil maken op aarde. We werken hard om ervoor te zorgen dat onze dagelijkse activiteiten bijdragen aan een duurzamere wereld. Het is daaruit volgend een voor de hand liggende keuze dat wij ons laten certificeren voor de CO2 prestatieladder.

Zodoende hebben wij een CO2-footprint opgesteld over het jaar 2022. Dit wordt gebruikt als basisjaar gezien het om een initiële audit gaat. Voor het jaar 2022 heeft Balans Schoonmaak een totale uitstoot van 145,4 ton voor scope 1 en 2. Deze scopes dragen als volgt bij aan het totaal: de emissie voor scope 1 zakelijk verkeer bedragen 101 ton en de emissie voor scope 2 elektriciteit is 44,9 ton.

Daarnaast heeft Balans Schoonmaak doelstellingen geformuleerd om de uitstoot te reduceren. Balans Schoonmaak stelt voor scope 1 een reductiedoel van 30% in 2026 met focus op HVO diesel en elektrificatie wagenpark. Daarnaast wordt voor zakelijk reizen een reductie van 5% beoogd door het stimuleren van duurzaam gedrag en het beperken van woon-werk kilometers. Voor Scope 2 streven we naar een reductie van 80%  met focus op groene stroom in 2026, waar bij jaarlijkse controles worden uitgevoerd om de voortgang te monitoren. Derhalve wanneer wij deze doelstellingen vergelijken met de doelstellingen van de bovengenoemde sector is Balans Schoonmaak koploper. 

Hieronder vind je een aantal kerndocumenten dat de wijze waarop wij ons inzetten voor een duurzamere wereld aantonen.